[liveblog]

हामीसंगै रहनको लागिः फेसबुक | ट्विटर | गुगल प्लस